Foto 1: M.arjon; Foto 2 en 3: Richard Valkering; Foto 4 en 5 (Winter) © K. Olsthoorn

Koningshof

Koningshof
Landhuis te Rinnegom

Landhuis Koningshof bevindt zich aan de Weg naar de Bleek 5 in Rinnegom (Egmond). Na de bouw in 1865, werd er voor die tijd “koninklijk” gewoond door onze overgrootvader Jacob Valkering.
Het huis is privé-bezit.

In 2016 werd gestart met de renovatie van het huis door eigenaar Jos Valkering (1958 - 2017). De herstelwerkzaamheden werden echter stilgelegd door de gemeente Bergen in verband met een dispuut rondom de omgevingsvergunning. Het aangebrachte dak paste volgens de gemeente niet bij het huis. Door het stilleggen mochten de karakteristieke makelaars die op het dak horen niet bevestigd worden en mocht het schilderwerk niet worden uitgevoerd. Helaas heeft Jos, van wie het de laatste wens was om goedkeuring voor het dak te krijgen en het huis in de oude glorie terug te brengen, dit niet meer mee kunnen maken. Hij is op 2 april 2017 gestorven. Gelukkig mocht het dak uiteindelijk blijven en wordt het huis binnenkort verder opgeknapt.

Koningshof

Logo Koningshof
Familiehuis van Valkering

Familiehuis

Koningshof is in 1865 gebouwd door (in opdracht van) Jacob Valkering. Nog steeds is een Valkering, een directe nazaat van Jacob Valkering, eigenaar van het huis en woont er een Valkering in ons familiehuis.

Camping

In 1947 werd Camping Koningshof reeds bij de toenmalige kamer van koophandel ingeschreven. Eigenaresse was toen weduwe Anna Wilhelmina Valkering-de Wit. Het kamperen begon toen als kamperen bij de boer, met zomerhuisjes, tenten en wellicht al caravans.

Boerderij

Tot 2013 was er ook een melkveebedrijf ter plaatse. Nog steeds zijn er agrarische activiteiten en staat de ligboxenstal er. Op dit moment wordt de camping uitgebreid.

Bloembollenbedrijf

Tot 1975 was er op Koningshof ook een bloembollenbedrijf. Een schuur die als bollenschuur werd gebruikt staat er nog steeds.

Er moet op het terrein ook nog een stroop-/melassefabriek gestaan hebben.

Koningshof

Gevelsteen
Gevelsteen aan de noordkant van het huis.

Valk

De valk wordt gebruikt als familiesymbool en is terug te vinden in de gevelsteen van het huis en in de versierselen in de voordeur en deurpost - valken in een ring.

Rinnegom

Het huis staat in Rinnegom, een woonplaats gelegen tussen de drie Egmonden (Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee), onderdeel van Egmond, dat een deelgemeente is van Bergen.

Sinds 1765

Koningshof is eigenlijk de naam van het perceel waarop het huis is gebouwd. Al in 1765 kocht voorvader Jan Valkering deze grond in Rinnegom. Daarvoor huurden de Valkeringen de percelen aldaar reeds vanaf 1731. In 1768 kocht Jan Valkering ook het naburige perceel. Zijn kleinzoon Jacob kwam later op Koningshof, een andere kleinzoon, Gerrit, op dat later aangekochte perceel. Daar woont ook nog steeds een Valkering, een directe nazaat van Gerrit.

Ossebloedrood

De rode verfkleur van het huis is bepaald op “ossebloedrood”. Door verkleuring van de zon heeft dat er wel eens veel lichter uitgezien. Voor deze header hebben we ook “ossebloedrood” gebruikt en de kleur is wel vaker in deze website terug te vinden. De hexadecimale code voor deze kleur is #4A0000.