De familie van Jacob Valkering

Egbert Janszoon Valkering (1701 - 1769)

Zoon van Jan en getrouwd

We beginnen met Egbert. Het staat er: Janszoon, zoon van Jan. Echter op dit moment weten we niet welke Jan de vader van Egbert was. Heel lang dachten we dat het een Jan Volkering was, die in Haarlem getrouwd was met Elisabeth Bilk. Dat kan echter niet, omdat we erachter gekomen zijn dat deze Jan pas in 1735 met Elisabeth Bilk trouwde. Egbert is geboren rond 1700 en trouwt zelf al op 26 november 1730 met Maartje Weijtman. In het register van schout en schepenen te Egmond-Binnen staat, dat beiden "alhier" wonen, dus in Egmond-Binnen. Niet, zoals gebruikelijk, erbij gezet dat bijvoorbeeld de bruid of bruidegom oorspronkelijk uit een andere woonplaats komt. In FamilySearch.org staat Egbert als geboren te Egmond-Binnen in het jaar 1701. Uiteindelijk is het verband tussen Valkering en Volkering niet te vinden.

Pacht blekerij genaamd “Tijdverdrijf” aan de Lyweg naar Duyn

Egbert pacht op 27 februari 1731 de blekerij van de Erven van Lubbertus van Gerrevink. Dit is terug te vinden in het historisch kadaster van Egmond. In het pachtregister RAH Coll.Cop.558 staat opgetekend dat hij 8 morgen pacht tegen een huurwaarde van 30 gulden per jaar, met een borg van 2 gulden 10.
Samen met Maartje krijgt hij daar deze kinderen:

 • Jan Valkering gedoopt 12 mei 1731;
 • Antonis Valkering gedoopt 18 februari 1734. Geen doopgetuige beschreven;
 • Alida Valkering gedoopt 14 april 1735. Doopgetuige Jan Jansz;
 • Albertus Valkering gedoopt 16 mei 1736. Doopgetuige Trijntje Jansz.;
 • Everardus Valkering gedoopt 23 oktober 1737. Doopgetuige Harmen Jans.;
 • Albert Valkering in (waarschijnlijk) 1739. Gedoopt in een andere kerk te Alkmaar;
 • Everardus Valkering gedoopt 16 juni 1740. Doopgetuige Teunis Jansz.;
 • Alida Valkering gedoopt 25 oktober 1741. Doopgetuige Jan Jansz.

Koop percelen in Egmond

Egbert heeft veel percelen gekocht. Volgens het historisch kadaster van Egmond-Binnen, daar in totaal 40 kadastrale nummers. Van een aantal aankopen zijn de aktes in ieder geval in de archieven terug te vinden:

 • Koop van perceel Bakkersweyd of Akkersmeet van de Bakker in de Sammerspolder op 1 mei 1733. Gekocht door Egbert Jans. Valkering voor de prijs van 242 gulden;
 • Op 2 augustus 1737 koopt hij het weiland Tussendammen in de Sammer verheeld met het Weidje van Harlaer, samen 3 morgen 28 ½ roe.

Huwelijk met Johanna Orgel

Jammer genoeg overlijdt Maartje en in 1742 op 9 december trouwt Egbert met Joanna Orgel, een weduwe afkomstig uit Haarlem. Ze trouwen onder huwelijkse voorwaarden, Getekend Egbert Jans(zoon) Valkering en Anna Orgel.

In het stadsarchief van Alkmaar is nog terug te vinden dat er akte is opgemaakt op 10 augustus en 2 oktober 1747 inzake een arbeidsconflict - bijzonder om tegen te komen!

Koop van de blekerij in 1768

Op de blekerij zijn de Valkeringen succesvol. Zo succesvol dat ze op 1 augustus 1768 de blekerij kopen, met uitzondering van een gedeelte, een vinkenbaan ten oosten van de blekerij. De Valkeringen hadden al eerder percelen in de omtrek gekocht, waaronder de "Koningshof" in 1765. Ook deze aankoop van de blekerij van de Erven Lubbertus van Gerrevink komt op naam van Jan Valkering, zijn zoon.

Lubbertus van Gerrevink was een belangrijk persoon in de geschiedenis en wel om het papier dat hij en zijn zonen fabriceerden. Hun papier droeg het watermerk LVG. Het concept van de Amerikaanse Onafhankelijkeidsverklaring blijkt op het papier met het watermerk LVG geschreven te zijn door Thomas Jefferson. Dit gebeurde in 1776. Wij Valkeringen zeggen trots, met een knipoog, dat de Amerikanen hun onafhankelijkeidsverklaring ontwierpen op het papier van Lubbertus van Gerrevink, dat wij medegefinancierd hadden door de blekerij te kopen. Mooi verhaal, nietwaar?

Het overlijden van Egbert

Egbert wordt begraven op 23 augustus 1769. Hij en zijn gezin hebben toch maar wat moois opgebouwd! Het kan zijn, dat niet hij, maar zijn kleinzoon met dezelfde naam op die datum is begraven...

Jan Valkering

Geboren in 1731

Deze Jan is geboren in Egmond-Binnen, op de blekerij “Tijdverdrijf”, die zijn vader toen pachtte. In het kerkregister van de Sint Dominicus te Alkmaar (toen nog een schuilkerk) staat in het Latijn dat Joannis wordt gedoopt op 12 mei 1731, als wettelijk zoon van Egberti Jansz en Marie Antonis (Maartje Teunis). Getuige Elijsabet Valkerink (letter R in Valkerink met hoofdletter geschreven net als de B in Egberti).

Tijdverdrijf

Blekerij Tijdverdrijf ontleent zijn naam aan en was onderdeel van landgoed Huis “Tijdverdrijf” het bezit van Cornelis Janszoon Witsen (1605 - 1669). Witsen was een belangrijk raad, schout en vier keer burgemeester van Amsterdam. Hij was bewindhebber van de West Indische Compagnie. Hij redde eens onze meest beroemde Nederlandse schilder, Rembrandt, van een faillissement. Vijf jaar later veroorzaakte hij die weer door zijn lening terug te eisen. Zeer bekend was ook zijn zoon Nicolaes Witsen, die raad, bewindhebber bij de V.O.C. en dertien keer burgemeester van Amsterdam was. Deze Nicolaes zal vaak op hun buitenverblijf vertoefd hebben en daar tot rust gekomen zijn, maar zijn broer Lambert wordt na de dood van zijn vader Cornelis de nieuwe eigenaar van Tijdverdrijf en dus ook van de blekerij. Op het bezit was er na 1654 een blekerij op het meest zuidelijke deel, op het perceel Geylkroft. Nicolaes Witsen hechtte blijkbaar erg aan het landgoed van zijn familie, want hij is zelfs in 1717 in de Slotkapel te Egmond aan den Hoef begraven, dicht bij het "buiten" van zijn familie.

Huwelijk en kinderen

Jan is getrouwd te Egmond-Binnen op 28 januari 1759 (27 jaar oud) met Maartje Kraakman (die dan 26 jaar oud is). Maartje is geboren in het jaar 1733, dochter van Gerrit Kraakman en Antje Cornelisdochter Huijge.
Uit dit huwelijk:

 • Gerret Valkering 25 februari 1761 te Egmond-Binnen;
 • Egbert Valkering 4 maart 1763 te Egmond-Binnen;
 • Maartje Valkering 10 februari 1765 te Egmond-Binnen;
 • Guurtje Valkering 9 maart 1767 te Egmond-Binnen;
 • Arie Valkering 16 december 1768 te Egmond-Binnen;
 • Egbert Valkering 9 april 1771 te Egmond-Binnen (voorvader van de Valkeringen in Limmen);
 • Anna Valkering overleden op 2 januari 1773 te Rinnegom (zelfde dag gedoopt).

Koop Koningshof

Het is Jan die het perceel Koningshof (700 roe) op 1 juli 1765 koopt voor 195 gulden. Er staat dan geen huis op het perceel. Hij verheelt het op dezelfde dag met 600 roe elstland aan het duin, gekocht voor 190 gulden. Driehonderd roe daarvan hoorde eerder al bij Koningshof en wordt daar zo weer onderdeel van. Beiden percelen worden gekocht van schout Dirk Mol.

Koop Blekerij

Op 1 augustus 1768 wordt de blekerij gekocht voor f 3.300,--. Hier was sprake van koop van panden, gereedschap, bleekweide en boslanden. De vinkenbaan wordt buiten de koop gehouden en Jan Valkering gaat die pachten voor f 30,-- per jaar.

Heleboel percelen erbij

In het historisch kadaster van Egmond-Binnen staat dat Jan daar 106 kadastrale nummers op zijn naam had staan...

Overlijden

Jan Valkering sterft op 27 april 1786, nog geen 55 jaar oud. Hij heeft veel betekend voor zijn familie en ook voor Egmond. We verwijzen hiervoor nog naar "Zijn huis", over de eerste Rinnegommerkerk, die ook wel "zijn kerk" genoemd werd. Zie hiervoor ook het het stuk van Erik Baart in Geestgronden 1 april 2011 (pagina 5). Maartje sterft op 9 maart 1806.

Arie Valkering

Geboren op 16 december 1768 te Egmond-Binnen

Huwelijk en kinderen

Met Arie gaan we verder, omdat hij een voorvader is. Op 24 februari 1804 trouwt hij, op 35-jarige leeftijd, met Margaretha (Grietje) Burger, die dan 22 jaar oud is.
Uit dit huwelijk:

 • Jan Valkering 28 maart 1806 te Egmond-Binnen;
 • Sijtje Valkering 7 februari 1809 te Egmond-Binnen. Overleden op 1-jarige leeftijd;
 • Sijtje (ook genaamd Lucia) Valkering gedoopt 16 november 1810 te Egmond-Binnen;
 • Gerardus (ook genaamd Gerrit) Valkering 14 november 1813 te Egmond-Binnen;
 • Jacob (ook genaamd Jacobus) Valkering 13 maart 1817 te Egmond-Binnen;
 • Pieter Valkering 24 december 1819 te Egmond-Binnen;
 • Maartje Valkering 23 februari 1823 te Egmond-Binnen.

Recordhouder percelen

We kunnen Arie Valkering wel de recordhouder van de Valkeringen noemen wat betreft het aantal percelen dat hij op zijn naam heeft staan. Wel heeft hij diverse percelen "in compagnie", dus samen met (een) ander(en), waarschijnlijk met familie. Het aantal kadastrale nummers op zijn naam in alleen Egmond-Binnen: 117. Daar zit ook de voormalige vinkenbaan (gekocht in 1797) nabij de blekerij bij, die eerder werd gepacht. Ook in Egmond aan Zee bezit hij in ieder geval twee huizen met woonerven in de Noorderstraat. Het aantal notariële aktes op zijn naam is zeer groot! Het bordspel Monopoly bestaat pas sinds 1935, maar het lijkt wel of de Valkeringen dan een vroege variant voor ogen hebben.

Overlijden

Arie overlijdt te Egmond-Binnen op 2 mei 1847 om 9 uur 's avonds, op 78-jarige leeftijd. Zijn vrouw Grietje Burger overlijdt op 6 december 1863.

Jacob Valkering

Hier zijn we aangekomen bij onze voorvader die ons familiehuis Koningshof bouwt. Zie hiervoor Historie- Jacob Valkering.

Wordt vervolgd

We hebben de intentie om een volledige genealogie van de Valkeringen te publiceren...

Met speciale dank aan H. Tol-Wagemaker.

Koningshof

Logo Koningshof
Familiehuis van Valkering

Steen Jan Valkering en Maartje Kraakman

Steen Jan Valkering en Maartje Kraakman

Op het oude kerkhof van Egmond-Binnen, bij het Hervormde kerkje, staat nog steeds de verrassend goed bewaard gebleven grafsteen van Jan Valkering en zijn vrouw Maartje Kraakman. Op de steen staat: IHS HIER LEGT BEGRAAVEN JAN EGBERTsz VALKERING INDEN OUDERDOM VAN 54 JAARE IS GERUST DEN 27 APRIL 1786 EN DES ZELFS HUISVROUW MAARTJE Gersd KRAAKMAN OUD 73 JAARE GERUST DEN 16 MAART 1806.

IHS = Iesus Hominum Salvator

Koningshof

Gevelsteen
Gevelsteen met valk

LVG
Lubbertus van Gerrevink papierverpakking
Bron Princeton University
Nicolaes Witsen
Nicolaes Witsen

Huis Tijdverdrijf - Michiel de Ruyter

Een bekend schip van Michiel de Ruyter was “Tijdverdriff” of “Huis Tijdverdriff”. Dit schip was in 1655 vernoemd naar het befaamde landgoed van Cornelis Witsen in Egmond aan den Hoef. Op de spiegel van het schip was o.a het grote huis van Witsen te zien, geflankeerd door bomen.

Ik denk, dus ik ben - René Descartes

De bekende Franse filosoof René Descartes (1596-1650) heeft ook een jaar lang op het buiten van de familie Witsen gewoond. Waarschijnlijk is dat in 1643 geweest. Descartes is bekend van zijn stelling uit 1637 'Je pense, donc je suis"', vertaald 'Ik denk, dus ik ben'. Ongetwijfeld heeft hij op die mooie plek meer filosofische stellingen bedacht. Na dat jaar woonde hij tot in de herfst van 1649 in Egmond-Binnen.