Koningshof

Jacob Valkering

Jacob Valkering (1817 - 1894)
Foto uit collectie mevrouw Van Renen-Strootman


De kinderen van Jacob en Cornelia: (geboren)

  • Margaretha Maria Valkering 5 januari 1869 te Egmond-Binnen;
  • Sophia Maria Valkering 19 februari 1871 te Egmond-Binnen;
  • Adrianus Petrus Valkering 8 juni 1873 te Egmond-Binnen;
  • Maria Cornelia Valkering 9 augustus 1874 te Egmond-Binnen;
  • Petrus Godefridus Valkering 20 februari 1876 te Egmond-Binnen;
  • Godefridus (Govert) Jacobus Valkering 4 mei 1877 te Egmond-Binnen.

Jacob Valkering

Jacob (Jacobus) Valkering, geboren in Rinnegom op 13 maart 1817, is degene die ons familiehuis realiseerde. Hij was zoon van Arie Janszoon Valkering en Grietje Gerritsdochter Burger. Op 4 september 1867 (notariële akte op 2 september 1867 Alkmaar) trouwde hij met Cornelia van der Poel in Alkemade en gingen ze wonen in Rinnegom. Volgens diverse geschriften, o.a. Geestgronden (1 augustus 2011) kocht hij in 1866 de afbraak op van de eerste Rinnegommerkerk. Hij betaalde daarvoor f1.500,--. Op het perceel “Koningshof”, wat al in bezit was van de familie Valkering sinds 1765, bouwde hij van deze afbraak een huis. Het huis werd in de volksmond “Het Rode Huis” genoemd, door de kleur ervan. Waarschijnlijk heeft het huis direct de naam van het perceel gekregen.

Overal komen we echter tegen dat het huis reeds in 1865 gereed kwam. Er is twijfel, dus er wordt altijd vermeld dat het huis van ca. 1865 is. Al eerder, namelijk in 1862, waren Jacob en zijn moeder de parochie te hulp geschoten. De parochie kwam in problemen door het opeisen van een lening. Deze Valkeringen kochten voor f3.000,-- aandelen van de kerk om deze te redden. Waarschijnlijk hielp Jacob ook in 1866 door de afbraak van de kerk en pastorie op te kopen. De Rooms-Katholieke kerk had het moeilijk in die tijd.

Op hoe het zit met het huis en de afbraak van de eerste Rinnegommerkerk gaan we onder "Historie - Zijn Huis" in.

Cornelia van der Poel

Cornelia van der Poel, geboren 1 mei 1837, was op 4 september 1867 de bruid van Jacob Valkering. In de akte staat dat de leeftijd van Jacob 50 jaar is en zijn beroep gemeente ontvanger, Cornelia is dan 30 jaar en haar beroep is bouwvrouw. Haar vader was Godefridus (Govert) van der Poel en haar moeder Sophia van der Zalm. Cornelia is geboren in Hazerswoude en op het moment van trouwen woonachtig in Alkemade.

Het beroep bouwvrouw komt waarschijnlijk omdat ze weduwe was van Petrus Ignatius Doeswijk, die bouwman (boer) was. Op 27 april 1865 stierf Petrus Doesburg op een leeftijd van 37 jaar. Waarschijnlijk zette Cornelia zijn bedrijf voort. Eén van de getuigen bij het huwelijk met Jacob is Hugo van der Poel, een broer van Cornelia, van wie het beroep ook bouwman was, wellicht een broer die haar hielp met de voorzetting?

Cornelia had uit haar eerdere huwelijk een dochter, Petronella Egnatia Maria Doeswijk geboren op 9 juni 1865. Petronella is op 29 januari 1923 in Heiloo overleden als weduwe van Thomas Broers, eerder was Petronella al weduwe van Pieter Brommer (uit Egmond-Binnen). Zij werd slechts 57 jaar oud. Deze Petronella heeft dus ook in Koningshof gewoond.

De naam Govert (doopnaam Godefridus) die daarna regelmatig in de familie wordt gebruikt komt dus door de vader van Cornelia, wiens naam bij twee kinderen van haar en Jacob wordt gebruikt. De eerste Valkering die de voornaam Govert krijgt zal later in Hull honorair consul voor Nederland zijn. Govert werd daar Geoffrey. Over dit familielid later meer.

Cornelia overlijdt op 23 maart 1904 thuis in Rinnegom om 12:30 uur op 66 jarige leeftijd. Acht dagen later zou ze 67 geworden zijn. Haar zoon Adrianus Petrus (30) en neef Adrianus Gerardus Valkering (33) geven dit op 25 maart 1904 aan. Haar man Jacob Valkering was eerder al thuis op 23 april 1894 om 17:30 uur overleden.

Koningshof

Logo Koningshof
Familiehuis van Valkering

Landman

Jacob Valkering was landman oftewel landbouwer. Tegenwoordig zou je dat een boer noemen.

Reder

In 1876 kocht Jacob het schip “Marinquinha” en herdoopte het schip, van het type brik, na restauratie “Adelbertus”, naar de patroonheilige van zijn kerk. Behalve landbouwer was hij daarmee ook reder!

Gemeente-ontvanger

Jacob heeft deze functie gehad bij de gemeente Egmond-Binnen. Een gemeente-ontvanger is de financieel beheerder die o.a. gemeentelijke belastingen int en gelden uitbetaalt.

Organist

Ruim 50 jaar is Jacob de organist van de Rinnegommerkerk geweest. We hebben begrepen dat de kerk toendertijd goed bezocht is geweest, dus zijn spel moet wel aangenaam zijn geweest.

Koningshof

Gevelsteen
Gevelsteen met valk

Adelbertus

Was de naam van het schip van Jacob Valkering. De heilige Adelbertus (overleden ca. 740) was een missionaris in Holland, afkomstig uit Ierland, gestorven in Egmond-Binnen. Toen zijn stoffelijke resten werden opgegraven ontstond de geneeskrachtige bron de Adelbertusput. De Adelbertusput is gelegen in de Adelbertusakker

Eerste Rinnegommerkerk

De eerste Rinnnegommerkerk was (een vervolg op) een zogenaamde schuilkerk of huiskerk. Een schuilkerk was niet als een kerk herkenbaar. Op het platteland had zo'n kerk meestal het uiterlijk van een schuur en werd dan vaak schuurkerk genoemd.

Klok

Als dank voor het 50 jaar lang bespelen van het kerkorgel krijgt Jacob van de parochie een mooie klok cadeau. Deze pendule is nog steeds in het bezit van de familie.


Genealogie Valkering

Wat betreft de genealogie beperken we ons tot Jacob Valkering en zijn voorvaderen. Tevens tot de kinderen die in Koningshof woonden. We willen nog de totale stamboom van de familie Valkering gaan opnemen.